Đến tháng 09/2019 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,85%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 27/10/2019 10:37
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00

Người sáng chế máy làm đất điều khiển từ xa 27/9/2019 12:22

Tốt nghiệp hệ trung cấp, Trường cao đẳng Nghề - Kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang, chàng trai thế hệ 9X Nguyễn Mạnh Hùng, thôn Phú An, xã Thái Long (TP Tuyên Quang) đã có cải tiến kỹ thuật đáng nể, tự......
Liên kết chuyên mục