Huyện Sơn Dương

Số điện thoại Chủ tịch UBND huyện: 0912835586
Số điện thoại UBND huyện: 02073835219
Số máy fax UBND huyện: 02073835586

Sở Công Thương

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tuyên Quang về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: 0913.588.017

Cục Thuế tỉnh

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang: 02073 817.399
Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang: 02073 510.311
Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Yên Sơn: 02073 870.868
Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Sơn Dương: 02073.835.330
Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Hàm Yên: 02073.843.209
Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Chiêm Hoá: 02073.851.411
Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Na Hang: 02073.864.380
Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Lâm Bình: 02073.868.559

Thanh Tra tỉnh

Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang: 0869.982.698

Sở Y tế

Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang: 0983.649.867
Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang: 0965.331.010
Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang: 0912.678.207
Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang: 0962.231.010
Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang: 0915.367.784
Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang: 0965.301.010
Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang: 0984.658.471