Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và người lao động từ 8/11/2019
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm theo hướng nâng mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa,...

Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 31/2019/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 15/10/2019.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về quy hoạch xây dựng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây...

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2019
Nguồn kinh phí để tăng lương năm 2019 tại các địa phương; Bổ sung thêm ba loại bệnh truyền nhiễm phải cách ly; Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2019.

Giá dịch vụ y tế tăng bình quân 1,1% từ ngày 20/8
Từ ngày 20/8/2019, Thông tư 13/2019/TT-BYT và Thông tư 14/2019/TT-BYT thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh giữa các bệnh viện, bao gồm giá khám chữa bệnh có BHYT và ngoài phạm vi BHYT chính thức có hiệu lực.

Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND).

Hướng dẫn chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đống thẩm định triển lãm
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BVHTTDL ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm.

Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 vùng miền núi phía Bắc
Ngày 8/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 vùng miền núi phía Bắc. Dự hội nghị có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại...

Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2019
Tăng trợ cấp, phụ cấp với người có công với cách mạng; Thêm 3 trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của cán bộ xã tăng 7,19% ... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2019.

Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 15/2019/TT-TYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên cao đẳng, trung cấp
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.

Quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BVHTTDL quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan.

Quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BNV​ ngày 10/6/2019 quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25/7/2019 thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BNV ngày 24/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác...

Tăng lương hưu, trợ cấp của cán bộ, công chức, người lao động từ 1/7/2019
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ.
Liên kết chuyên mục