Thực hiện đoàn kết thống nhất trong Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nửa thế kỷ đã qua đi, bản Di chúc thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam ngày càng tỏ rõ giá trị lịch sử và tầm nhìn thời đại của một bậc thiên tài. Bản Di chúc ấy đã, đang và sẽ soi đường, định hướng cho dân tộc ta vững bước đi lên trên con đường xây...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của cán bộ trong giai đoạn hiện nay
Trong hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn luôn chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ để có đủ sức mạnh hoàn thành sự nghiệp vẻ vang của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ðảng ta đã dày công đào tạo, huấn luyện xây dựng được một đội ngũ cán bộ trung thành với Tổ quốc và nhân...

Tuyên Quang chăm lo nâng cao đời sống nhân dân theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cách đây năm mươi năm về trước, ngày 02/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi, để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Trước lúc ra đi, Người để lại Di chúc thiêng liêng, kết tinh trong đó những điều cốt lõi...

Bác Hồ viết di chúc
Đầu tháng 5 năm 1990, tôi và Thế Hòa được Ban Biên tập giao nhiệm vụ gặp ông Vũ Kỳ, nguyên Thư ký riêng của Bác Hồ, lúc này đang là Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch, đặt ông viết bài về Bác Hồ cho Báo Tuyên Quang, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Người. Thông...

Công an Tuyên Quang khắc ghi lời Bác
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân một sự quan tâm đặc biệt, trong thư Người viết gửi Công an khu 12 (ngày 11/3/ 1948), Người dạy lực lượng CAND 6 điều về tư cách người Công an cách mệnh. Đặc biệt trước khi về với thế giới người hiền, trong...

Khi 'bóng cả' tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng, định lớp người cao tuổi (NCT) là lực lượng nòng cốt trong công cuộc cách mạng, là nhân tố góp phần tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, lớp lớp NCT trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh...

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống bệnh tham ô, lãng phí
Là Chủ tịch nước, đứng đầu Nhà nước 24 năm, Hồ Chí Minh là người kiên quyết chống hành vi tham ô, lãng phí và trừng trị nghiêm khắc những kẻ tham ô, lãng phí. Ngay sau khi Nhà nước Việt Nam mới ra đời, ngày 26/1/1946, trong tờ Quốc lệnh do Người ký ban hành đã ghi rõ tại Điều 8...

Nghệ thuật trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc, vừa là một nhà ngoại giao uyên bác của dân tộc Việt Nam. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần trực tiếp trả lời phỏng vấn của các phóng viên báo chí trong và ngoài nước...

Tuổi trẻ Công an Tuyên Quang làm theo lời Bác
Dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và Tỉnh đoàn thanh niên, tuổi trẻ Công an Tuyên Quang đã xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Từng đoàn viên thanh niên(ĐVTN) lấy 6 điều Bác...

Tháng 5 trên quê hương cách mạng
“Vui sao một sáng tháng năm/Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ/Suối dài xanh mướt nương ngô/Bốn phương lồng lộng thủ đô gió ngàn”. Trong những ngày tháng 5 lịch sử, những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ Sáng tháng năm lại gợi lên trong lòng mỗi người dân Tuyên Quang...

Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, là tấm gương mẫu mực về đạo đức, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Thực hành dân chủ, tự phê bình và phê bình theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong 5 Bảo vật quốc gia mà Người để lại cho dân tộc Việt Nam. Với giá trị tư tưởng và nhân văn sâu sắc, Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách...

Tuyên Quang - 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống cho nhân dân
Năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). Sinh thời, Người luôn tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống cho Nhân dân. Tình cảm của đồng bào ta dành cho Người cũng vô cùng thiêng liêng, được thể hiện ở sự tin tưởng,...

Xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân...

Sức sống vững bền của tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh
Là lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh của lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, thể hiện rõ nét trong tư tưởng và hành động của Người đối với hoạt động nhân đạo, từ thiện. Tư tưởng nhân đạo Hồ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng
Đạo đức Hồ Chí Minh là đỉnh cao và rực rỡ nhất của văn hoá Việt Nam, biểu tượng của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng sôi nổi hào hùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người không chỉ để lại cho dân...

Lan tỏa những tấm gương học và làm theo Bác
Tối 24/8, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Thành ủy Hà Nội tổ chức giao lưu điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Bác Hồ nói về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ với những nghiên cứu, khảo sát cùng thực tiễn tổ chức, hoạt động đã có những cống hiến to lớn trong việc đặt nền móng xây dựng một nhà nước kiểu mới trong lịch sử dân tộc ta: nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Thi đua yêu nước theo lời kêu gọi của Bác Hồ
Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong những năm qua, các phong trào thi đua của tỉnh diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong mọi cấp, ngành và lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Chuyện về người thương binh làm kinh tế giỏi
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngại gian khó, nhiều thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công trên địa bàn xã Đội Cấn, TP Tuyên Quang đã tự vươn lên bằng chính sức lao động của mình.
Liên kết chuyên mục