HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH

Lồng ghép Giới trong dự thảo Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Sáng 27/9/2019, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn góp ý lồng ghép Giới trong dự thảo Đề án tổng thể đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi giai đoạn 2021 - 2025, định...

Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và người lao động từ 8/11/2019
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm theo hướng nâng mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa,...

Vận động ủng hộ Quỹ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh năm 2019
UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; Các cơ quan, doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; Hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi...

Phòng tránh tai nạn khi đi qua đường giao nhau
Đường giao nhau và đường giao với các ngõ, ngách hoặc lối vào, ra các khu lân cận đang là mối nguy hiểm khôn lường đối với người tham gia giao thông. Do đó, việc nêu cao ý thức của người tham gia giao thông qua những đoạn đường này có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm an toàn tính...

Thành phố Tuyên Quang tạo mặt bằng 'sạch' thu hút đầu tư
Thành phố Tuyên Quang đang tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phấn đấu trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

Đấu giá quyền sử dụng đất ở thành phố Tuyên Quang: Mọi người dân được bảo đảm quyền bình đẳng, công bằng
Đã không còn nữa cảnh lộn xộn, dìm giá của một số đối tượng “cò” đất khi người dân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản kể từ khi Thành ủy Tuyên Quang chỉ đạo triển khai việc thay đổi phương thức đấu giá quyền sử dụng đất từ đấu giá trực tiếp...

Hàm Yên hình thành các vùng chuyên canh giá trị
Huyện Hàm Yên xác định, phát triển một số sản phẩm nông lâm nghiệp có lợi thế theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm là khâu đột phá. Từ đó, đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, làm giàu cho người dân.

Mít tinh hưởng ứng chiến dịch 'Làm cho thế giới sạch hơn'
Ngày 27/9, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Na Hang tổ chức mít tinh hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”.

Xây dựng nông thôn mới khu vực Miền núi phía Bắc
Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng cơ cấu lại sản xuất, đã hình thành được các vùng cây ăn quả hàng hóa tập trung quy mô lớn.

Phát huy vai trò của phụ nữ DTTS trong tương lai của nền kinh tế xanh
Giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) đang là vấn đề được người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới hết sức quan tâm, trong đó có Việt Nam. Từ thực tế này, đã có rất nhiều mô hình khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) khai...

Tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố về thực hiện Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
UBND tỉnh vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về việc triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

Triển khai thực hiệnNghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; UBND các huyện, thành phố về...

Trang tiếp

Liên kết chuyên mục