Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
108/KH-UBND 27/09/2019 0:0 Tổ chức Lễ ra quân Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 trên địa bàn tỉnh
2742/UBND-NC 25/09/2019 0:0 Về việc thực hiện Kế luận số 55-KL/TW ngày 15/08/2019 của Ban Bí thư
2731/UBND-TH 23/09/2019 0:0 V/v triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
2727/UBND-NC 23/09/2019 0:0 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ
2714/UBND-NC 20/09/2019 0:0 V/v triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
107/KH-UBND 20/09/2019 0:0 Triển khai thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
974/QĐ-UBND 20/09/2019 0:0 Về việc phê duyệt và giao bổ sung kinh phí tham gia Hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2019
979/QĐ-UBND 20/09/2019 0:0 Về việc phê duyệt Đề án xây dựng phần mềm quản lý người có công và số hóa hồ sơ người có công với cách mạng
106/KH-UBND 19/09/2019 0:0 Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019
333/QĐ-UBND 18/09/2019 0:0 Thành lập Trung tâm Văn hóa,Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố
2691/UBND-KGVX 18/09/2019 0:0 Về việc báo cáo kết quả tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019
2685/UBND-NC 18/09/2019 0:0 V/v đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình năm 2020

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

Liên kết chuyên mục