Công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức về Chính quyền tỉnh Tuyên Quang

8/9/2019 10:10

Tuyenquang.gov.vn: Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg  ngày  22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Ngày 30/08/2019, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ra thông báo số TB-UBND về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức về Chính quyền tỉnh Tuyên Quang.
1. Số điện thoại: 0207.3817.939.
2. Hòm thư điện
tử: kiennghiphananh@tuyenquang.gov.vn
1- Số điện thoại đường dây nóng: 0207.3817.939.
2- Hòm thư điện tử tiếp nhận: kiennghiphananh@tuyenquang.gov.vn
Đây là 2 kênh tiếp nhận thông tin dành cho các cá nhân, tổ chức gửi phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về Chính quyền tỉnh Tuyên Quang.
Ngoài ra, các doanh nghiệp có thắc mắc, kiến nghị, phản ảnh, mời truy cập vào chuyên trang tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ: http://pakn.tuyenquang.gov.vn để được tiếp nhận và xử lý. Hệ thống này sẽ đồng bộ thông tin từ Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Doanh nghiệp của Văn phòng Chính phủ.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục