Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân để đề nghị Nhà nước khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

18/9/2019 17:38

Tuyenquang.gov.vn: Căn cứ hồ sơ đề nghị khen thưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Ban Thi đua Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ đã lập danh sách tập thể được đề nghị Nhà nước khen thưởng. BBT Cổng TTĐT tỉnh đăng tải danh sách tập thể được đề nghị Nhà nước khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất để lấy ý kiến của nhân dân. Mọi ý kiến đóng góp gửi về Ban Thi đua Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ, Địa chỉ: Đường Chiến thắng Sông Lô, thành Phố Tuyên Quang.

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục