Vận động ủng hộ Quỹ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh năm 2019

30/9/2019 9:36

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; Các cơ quan, doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; Hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh; UBND các huyện, thành phố về vận động ủng hộ Quỹ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh năm 2019.Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam Hà Thị Liên; Phó Tổng biên tập
Tạp chí Người bảo trợ Đỗ Mạnh Hùng và Lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết
 tật và trẻ mồ côi tỉnh trao xe cho các em khuyết tật tại huyện Sơn Dương. Ảnh: Phan Hương

Theo đó, để tạo điều kiện giúp đỡ Người khuyết tật và Trẻ em mồ côi tỉnh nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp họ có thêm ý chí, nghị lực và tinh thần lạc quan, vươn lên trong cuộc sống, UBND tỉnh yêu cầu các sở,ban, ngành, các tổ chức chính trị -xã hội, cơ quan đơn vị cấp tỉnh, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh: Ủng hộ Quỹ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh với tinh thần tích cực nhất (ủng hộ từ nguồn tiết kiệm chi của đơn vị và vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, đoàn viên công đoàn trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh mức ủng hộ tùy theo sự hảo tâm và tự nguyện của tổ chức, cá nhân).

UBND các huyện, thành phố tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị, trường học, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các nhà hảo tâm, ủng với tinh thần tích cực nhất (mức ủng hộ tùy theo sự hảo tâm và tự nguyện của tổ chức, cá nhân).

Về nơi tiếp nhận ủng hộ: Các tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnhgửi vào tài khoản số 1007189046 của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnhmở tại Ngân hàng SHB chi nhánh Tuyên Quang.

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạoHội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnhcó trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố trong việc vận động ủng hộ theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản này.

Thời gian vận động thực hiện đến hết tháng 12/2019.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục