Tăng mức cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên

29/11/2019 15:47

Tuyenquang.gov.vn: Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1656/QĐ-TTg điều điều chỉnh mức cho vay quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV).Phiên giao dịch của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình tại xã Hồng Quang. Ảnh: Quốc Việt

Theo đó, mức cho vay tối đa là 2,5 triệu đồng/tháng/HSSV. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ 15/6/2017 thì mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên tăng thêm 1 triệu đồng/tháng/HSSV. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật hiện hành, trong phạm vi tăng trưởng kế hoạch tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm; tự cân đối nguồn vốn thực hiện từ nay đến năm 2020 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Việc cho vay đối với học sinh, sinh viên được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội. Trường hợp học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, được trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi nhà trường đóng trụ sở. Với lãi suất ưu đãi 0,5%/tháng.

Đây là chương trình tín dụng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tạo nguồn nhân lực cho đất nước.
 
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục