Quyết định 974/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc phê duyệt và giao bổ sung kinh phí tham gia Hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2019

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 21 Tài chính - Ngân sách
Số ký hiệu: 974/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 20/09/2019
Trích yếu: Về việc phê duyệt và giao bổ sung kinh phí tham gia Hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2019
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục