Công văn 2742/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc thực hiện Kế luận số 55-KL/TW ngày 15/08/2019 của Ban Bí thư

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 2742/UBND-NC
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 25/09/2019
Trích yếu: Về việc thực hiện Kế luận số 55-KL/TW ngày 15/08/2019 của Ban Bí thư
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục