Xây dựng mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo phương pháp hữu cơ tại tỉnh

30/9/2019 16:20

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1001/QĐ-UBND phê duyệt Dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo phương pháp hữu cơ tại tỉnh Tuyên Quang”.Trang trại trồng rau trong nhà lưới tại xã Sầm Dương (Sơn Dương). Ảnh: Cao lâm

Dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo phương pháp hữu cơ tại tỉnh Tuyên Quang” do ông Đỗ Đình Huy, Thạc sĩ Chăn nuôi thú y, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang làm chủ nhiệm.
 


Khu vực sản xuất rau thủy canh của Công ty TNHH MTV Sơn Dương Greenfarm
tại thôn Gốc Quéo, xã Kháng Nhật (Sơn Dương). Ảnh: Trần Liên

Theo đó, Dự án được thực hiện với các nội dung: Khảo sát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu xây dựng mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo phương pháp hữu cơ tại tỉnh Tuyên Quang; Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt hữu cơ cho kỹ thuật viên và nông dân tham gia thực hiện dự án; Xây dựng 02 mô hình chăn nuôi, trồng trọt hữu cơ, gồm: Mô hình nuôi lợn hữu cơ (lợn thịt), quy mô 100 con. Mô hình trồng rau hữu cơ, quy mô 2.000 m², gồm các loại rau: Dưa chuột, cải xanh, cải bắp, cà chua.  Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật nuôi lợn thịt hữu cơ, trồng rau hữu cơ. Dự án được thực hiện trong vòng 21 tháng.

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang - Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện dự án theo nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, tổ chức thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ. Đồng thời, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí được duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo đúng nội dung, mục đích, đúng nguyên tắc, chế độ tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước về sử dụng, quyết toán kinh phí đề tài, dự án khoa học.
 


Cán bộ kỹ thuật của Trung tâm thực nghiệm thực hành và chuyển
giao khoa học công nghệ kiểm tra các bình nuôi cấy mô keo lai. Ảnh: Trần Liên

Dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo phương pháp hữu cơ tại tỉnh Tuyên Quang” nhằm ứng dụng, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại tỉnh Tuyên Quang, nhằm phát triển nền nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục